Nêu bật những đóng góp của Kiểm toán nhà nước trên nhiều lĩnh vực

(BKTO) - Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) cần nêu bật vai trò, những đóng góp quan trọng của KTNN trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và nhiều lĩnh vực khác.

1(2).jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

Chiều 11/7, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ - Trưởng Tiểu ban Nội dung - Thư ký tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN - đã chủ trì cuộc họp lần 3 của Tiểu ban.

Tiểu ban Nội dung - Thư ký có nhiệm vụ xây dựng văn kiện phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, gồm: Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển của KTNN; Báo cáo Tổng kết công tác Đảng; Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn; Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn thanh niên.

Theo Đề cương Văn kiện phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển KTNN sẽ tập trung làm rõ sự phát triển của KTNN qua 30 năm xây dựng và phát triển theo các mốc thời gian; những tác động, ảnh hưởng, sự đóng góp của KTNN đối với nền tài chính quốc gia, các đơn vị được kiểm toán, đối với các cơ quan có thẩm quyền (Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ). Đồng thời, các nội dung đánh giá so sánh với mục tiêu Chiến lược phát triển ngành theo từng giai đoạn/thời kỳ…

3.jpg
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I  Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Tiểu ban - tham gia ý kiến xây dựng Đề cương.
Ảnh: Nguyễn Ly

Đối với Báo cáo tổng kết 30 năm công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, nội dung tập trung chủ yếu vào xây dựng và phát triển về hệ thống tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên có tính nổi bật, dấu ấn đối với xây dựng và phát triển của ngành theo các giai đoạn; sự tham gia, đóng góp các phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên đối với sự phát triển của ngành…

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Nội dung - Thư ký thống nhất với nội dung của Đề cương và đề xuất Thường trực Tiểu ban lưu ý thêm một số nội dung như: Nội dung Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển của KTNN cần nêu bật vai trò, những đóng góp quan trọng của KTNN trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực chung của Đảng, Nhà nước; vai trò, những đóng góp quan trọng, tác động to lớn của hoạt động KTNN đối với vấn đề quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của các đơn vị, bộ, ngành, địa phương và vấn đề quản trị tài chính quốc gia.

Bên cạnh đó, Báo cáo cần làm rõ vai trò và những đóng góp của KTNN trong việc tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản lý, quản trị nền kinh tế nói chung và tài chính, tài sản công nói riêng; những đóng góp quan trọng của KTNN trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

2(1).jpg
Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên - Thành viên Tiểu ban - đề nghị Báo cáo tổng kết 30 năm cần làm rõ những đóng góp quan trọng của KTNN trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: Nguyễn Ly

Nội dung các Báo cáo tổng kết 30 năm của Đảng bộ KTNN, Công đoàn, Đoàn thanh niên nên được kết cấu theo từng giai đoạn phát triển của KTNN như Báo cáo tổng kết 30 năm.

Về định hướng phát triển KTNN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Báo cáo cần bám vào Chiến lược phát triển KTNN, tuy nhiên, nên biên tập thể hiện rõ tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của KTNN. Ngoài ra, nên bổ sung những giải pháp cơ bản nhằm hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ để KTNN hoàn thành được sứ mệnh, đạt được tầm nhìn và duy trì được giá trị cốt lõi của Ngành.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ thống nhất với các ý kiến đề xuất của thành viên Tiểu ban và yêu cầu Thường trực Tiểu ban tiếp thu các ý kiến, rà soát lại toàn bộ nội dung Đề cương trước khi gửi cho các nhóm tiến hành soạn thảo báo cáo.

Về nội dung, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các thành viên Tiểu ban bám sát nội dung Đề cương để soạn thảo các báo cáo, trong đó cần làm nổi bật quá trình xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao địa vị pháp lý, vị trí, vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và các điều kiện môi trường pháp luật khác cho tổ chức và hoạt động KTNN ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Các kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN cần biên tập, lồng ghép làm rõ những đóng góp của KTNN đối với công tác phòng chống tham nhũng trên bình diện chung quốc gia. Ngoài ra, bổ sung nội dung về đóng góp của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN./.

Cùng chuyên mục
 • Kiểm toán nhà nước khẳng định vị trí, vai trò trong cơ cấu bộ máy Nhà nước
  9 tháng trước Hoạt động của Ngành
  (BKTO) - Trong chặng đường gần 30 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã nỗ lực từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, cải tiến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đạt được nhiều kết quả toàn diện. Ngành đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong cơ cấu bộ máy nhà nước; gây dựng được uy tín và sự tin cậy trong sự nghiệp xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững.
 • Khởi công xây dựng nhà nội trú cho Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Xín Mần
  9 tháng trước Hoạt động của Ngành
  (BKTO) - Sáng 09/7, Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phối hợp với Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và UBND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ khởi công công trình thanh niên xây dựng nhà nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
 • Kiểm toán nhà nước từ góc nhìn của đại biểu Quốc hội
  9 tháng trước Hoạt động của Ngành
  Trao đổi với phóng viên Báo Kiểm toán, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, các báo cáo, thông tin, số liệu của KTNN ngày càng đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội cũng như hoạt động của mỗi đại biểu Quốc hội tại nghị trường.
 • Đạo đức công vụ gắn liền với hiệu quả, chất lượng kiểm toán
  9 tháng trước Hoạt động của Ngành
  (BKTO) - Nâng cao đạo đức công vụ, giữ gìn hình ảnh, lòng tự tôn nghề nghiệp, uy tín của cá nhân và rộng hơn là uy tín của đơn vị, của Ngành luôn là điều được mỗi công chức, kiểm toán viên (KTV) Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực I ghi nhớ và tuân thủ khi tham gia đoàn kiểm toán.
 • Nâng tầm hợp tác, cải thiện chất lượng kiểm toán
  9 tháng trước Hoạt động của Ngành
  (BKTO) - Trải qua nhiều giai đoạn với những thách thức và cơ hội khác nhau, mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm toán, đồng thời tăng cường sự minh bạch cho ngành kiểm toán.
Nêu bật những đóng góp của Kiểm toán nhà nước trên nhiều lĩnh vực