Ngân hàng tiếp tục chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân

(BKTO) - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi các tổ chức tín dụng (TCTD) hội viên tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng.

giao-dich.jpg
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi các TCTD hội viên tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng. Ảnh minh họa. 

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có Công văn gửi tới các TCTD hội viên, kêu gọi các TCTD hội viên tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng, với nội dung cụ thể:

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, đổi mới phong cách phục vụ và tập trung vốn đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các hộ sản xuất… có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, nhằm đáp ứng đủ vốn cho các doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh kịp thời;

Trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính xem xét giảm lãi suất tiền vay đối với khoản dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 - 2%; đồng thời xem xét giảm phí, lệ phí và các dịch vụ khác… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các TCTD hội viên cập nhật tình hình thực hiện và nêu những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Hiệp hội để tổng hợp báo cáo Thống đốc kết quả thực hiện cũng như có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Việc Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các TCTD hội viên tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng là để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay và những giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay./.

Cùng chuyên mục
Ngân hàng tiếp tục chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân