Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2024 ước tăng 9,35%

(BKTO) - Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2024 của tỉnh Nghệ An ước tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2024 ước đạt 12.985,3 tỷ đồng, tăng 7,15% so với tháng trước, tăng 18,78% so với cùng kỳ năm 2023.

nghe-an-cn.jpg
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2024 của tỉnh Nghệ An ước tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 15/01/2024, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông ước đạt 40.167,57 ha, tăng 0,25% so với cùng kỳ năm 2022; chăn nuôi tiếp tục ổn định và phát triển; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 18.029,3 tấn, tăng 2,64% so với cùng kỳ. Các địa phương tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, phát động phong trào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024 ngay từ đầu năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2024 của tỉnh ước tăng 9,35% so với cùng kỳ; một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng khá như: bia, sữa chế biến, đường kính, phân bón…

Về dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 12.985,3 tỷ đồng, tăng 18,78% so với cùng kỳ năm 2023. Lượng khách du lịch ước đạt 600.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 603 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, gồm 06 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 178 nhiệm vụ cụ thể được giao cho các sở, ngành; đồng thời, xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2024 theo từng quý và cả năm; thành lập 05 Tổ công tác để chỉ đạo các ngành, lĩnh vực nhằm thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch, triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 01/2024 ước thực hiện 1.687 tỷ đồng, đạt 10,6% dự toán, bằng 92,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 1.600 tỷ đồng, đạt 11% dự toán và bằng 91% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 87,1 tỷ đồng, đạt 6,7% dự toán và tăng 25,1% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 3.341 tỷ đồng, đạt 9,3% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 856 tỷ đồng, đạt 9,4% dự toán; chi thường xuyên ước thực hiện 2.404 tỷ đồng, đạt 9,1% dự toán.

Trong tháng 01/2024, tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Tính đến ngày 20/01/2024, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 7.869,165 tỷ đồng, đạt 87,11%; trong đó, vốn đầu tư công tập trung đã giải ngân 4.708,904 tỷ đồng, đạt 84,33%.

Trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 06 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2.169,5 tỷ đồng; điều chỉnh 08 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 01 dự án với tổng mức đăng ký tăng 15 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 2.184,5 tỷ đồng. Trong tháng, đã thành lập mới 200 doanh nghiệp (tăng 43,88% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 2.753 tỷ đồng; có 198 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại trong kỳ.

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được triển khai, quản lý chặt chẽ, hiệu quả.../.

Cùng chuyên mục
Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2024 ước tăng 9,35%