Nghệ An: Lần đầu tiên ký kết quy chế phối hợp công tác 4 bên

(BKTO) - Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Nghệ An vừa ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026.

Đây là lần đầu tiên 4 cơ quan ký kết quy chế phối hợp công tác, nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

ky-ket-1638446536441183009.jpg
Quang cảnh Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác của 4 cơ quan. Ảnh: nghean.gov.vn

Thời gian qua, để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đã có quy chế phối hợp công tác giữa các bên được ký kế như giữa: Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh; UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong năm 2023, các cơ quan đã phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Nổi bật trong năm, 4 đơn vị đã có nhiều hoạt động phối hợp góp phần củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đơn vị cũng đã phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh. Công tác phối hợp trong hoạt động giám sát giữa HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Các đơn vị đã phối hợp trong phản biện xã hội; phối hợp trong công tác dân nguyện. Trong năm, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 41 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 89 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, và nhiều cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề; tổng hợp 415 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Việc trao đổi thông tin giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh diễn ra thường xuyên dưới các hình thức như thông qua hoạt động tham gia các kỳ họp HĐND, các phiên họp, hội nghị của các bên; cung cấp thông tin qua các báo cáo, các văn bản có liên quan…

Trong quá trình thực hiện các quy chế phối hợp đã đạt được những kết quả tích cực song cũng bộc lộ một số vấn đề cần điều chỉnh. Vì vậy, lãnh đạo 4 cơ quan quyết định lần đầu tiên ký kết quy chế phối hợp 4 bên. Đây là điểm mới nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn đạt hiệu quả tốt nhất.

Theo Quy chế, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phối hợp thực hiện các nội dung: Công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; công tác thực thi pháp luật; công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp, phiên họp; công tác dân nguyện, thông tin; công tác đối ngoại, tham dự cuộc họp, phiên họp.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, mỗi bên có trách nhiệm tổ chức triển khai Quy chế này. Luân phiên định kỳ hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và việc tổ chức thực hiện, 4 cơ quan tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện Quy chế.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá, việc ký kết quy chế phối hợp giữa 4 đơn vị sẽ tạo ra sự thay đổi mới, rà soát hết được các vấn đề liên quan để công tác phối hợp giữa các đơn vị nhuần nhuyễn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Cùng chuyên mục
Nghệ An: Lần đầu tiên ký kết quy chế phối hợp công tác 4 bên