Nghệ An: Phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024

(BKTO) - Để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành tài chính chú trọng 03 nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao về thu hồi nợ thuế, chống thất thu thuế và triển khai sâu rộng, ứng dụng hóa đơn điện tử.

thu-ns-16727374103231087323764.jpg
Nghệ An tập trung vào công tác thu hồi nợ thuế và chống thất thu ngân sách. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Năm 2023, thu NSNN trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 21.275 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa đạt 19.980 tỷ đồng), vượt 34% dự toán HĐND tỉnh giao, là năm thứ 2 liên tiếp thu ngân sách tỉnh vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Thu ngân sách 18/21 huyện, thành phố, thị xã đạt và vượt dự toán.

Để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh chủ động, quyết liệt xây dựng kế hoạch và đề ra tiến độ cụ thể khắc phục các vấn đề trong thu ngân sách; chú trọng 03 nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao về thu hồi nợ thuế, chống thất thu thuế và triển khai sâu rộng, ứng dụng hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, rà soát các cơ chế, chính sách, các đề án để tham mưu điều chỉnh giãn, hoãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; thẩm định, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách mới đảm bảo nguyên tắc: Thiết thực, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, đảm bảo nguồn lực thực hiện. Đồng thời, Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các ngành, các cấp triển khai các cơ chế chính sách mới, đặc biệt là các chính sách liên quan trực tiếp đến con người, cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cần thiết; kiên quyết không bố trí ngân sách cho các nội dung không thuộc nhiệm vụ chi của NSNN.

Mặt khác, cần tranh thủ sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, của cấp ủy địa phương; quán triệt quan điểm tài chính phục vụ nhiệm vụ chính trị, bám sát và đáp ứng đầy đủ yêu cầu các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 05 năm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách nói chung và thu ngân sách nói riêng; tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, tập trung vào công tác thu hồi nợ thuế và chống thất thu ngân sách.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, xây dựng nền tài chính lành mạnh, minh bạch, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện nghiêm túc kỷ luật ngân sách tài chính nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, quyết toán; sử dụng kết quả thanh tra, quyết toán để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng điều hành ngân sách, quản lý tài sản công…

Cùng chuyên mục
Nghệ An: Phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024