Nghệ An: Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 7,0 tỷ USD vào năm 2030

(BKTO) - Tỉnh Nghệ An xác định mục tiêu phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 4,0 tỷ USD và đạt 7,0 tỷ USD vào năm 2030.

76.jpg
Cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ảnh: vneconomy.vn

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Nghệ An xác định chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực bên ngoài, hợp tác phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; chú trọng hợp tác kinh tế biển với các nước có thế mạnh, tạo lợi ích đan xen.

Đồng thời, nâng cao mức độ và chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững; nâng cao khả năng hấp thụ khoa học công nghệ, tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến đạt trên 95% vào năm 2030.

Vận dụng có hiệu quả dòng chảy của vốn FDI trong khu vực và thế giới theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thận thiện môi trường; tăng cường vận dụng sự hỗ trợ của các cơ chế đa phương, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp... để phục vụ đầu tư và phát triển.

Tỉnh cũng xác định tiếp tục triển khai thực hiện và vận dụng có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, nhất là các Hiệp định FTA thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu; phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 4,0 tỷ USD, đạt 7,0 tỷ USD vào năm 2030.

Bên cạnh đó, tăng cường khả năng ứng phó và xử lý linh hoạt hiệu quả trước các diễn biến bất lợi trên thế giới có thể gây ra ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, giao dịch thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế của các ngành kinh tế của tỉnh; tạo điều kiên, môi trường để các doanh nghiệp phát triển ổn định vững chắc; tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh; phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, địa phương của nước bạn Lào trong việc đảm bảo an ninh khu vực biên giới, chống buôn lậu và gian lận thương mại, truyền đạo bất hợp pháp.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, tỉnh sẽ tập trung cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế, trong đó tiếp tục rà soát, đề xuất các cơ quan liên quan xây dựng, sửa đổi bổ sung hay bãi bỏ cơ chế, chính sách để thực hiện đầy đủ, phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các FTA thế hệ mới; tận dụng tối đa chính sách thuận lợi trong các cam kết để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tham gia các Hiệp định.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo tính bình đẳng, minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc đối với môi trường kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai…, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…

Cùng chuyên mục
Nghệ An: Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 7,0 tỷ USD vào năm 2030