Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Chiều ngày 17/7, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá văn bản quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước” do Thạc sĩ Nguyễn Anh Vân và Thạc sĩ Phan Thanh Hải đồng Chủ nhiệm. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
Phòng Báo điện tử | 18/07/2023 06:41