Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 tăng khá nhiều so cùng kỳ năm trước

(BKTO) Bộ Tài chính vừa có văn bản số 6866/BTC-ĐT báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng kế hoạch năm 2023. Theo đó, tỷ lệ ước giải ngân 6 tháng kế hoạch năm 2023 đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Báo cáo, số vốn giải ngân 6 tháng tăng hơn khá hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2022
Phòng Báo điện tử | 08/07/2023 12:38