Cuộc họp lần 3 Tiểu ban Nội dung – Thư ký

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Tiểu ban Nội dung - Thư ký tổ chức 30 năm thành lập Kiểm toán đã tổ chức cuộc họp lần thứ 3 dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ - Trưởng tiểu ban.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 11/07/2023 19:01