Bản tin truyền hình kiểm toán tháng 6 năm 2023

(BKTO) - Bản tin truyền hình kiểm toán tháng 6 năm 2023 của Báo Kiểm toán sẽ gửi tới quý vị những thông tin và sự kiện kiểm toán nổi bật trong thời gian vừa qua của Kiểm toán nhà nước.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 29/06/2023 19:15