người lao động

Nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật của Kiểm toán nhà nước
(BKTO) - Nhấn mạnh việc hiểu rõ, đầy đủ các quy định trong văn bản pháp luật của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, cũng như xây dựng hình ảnh KTNN, báo cáo viên đề nghị công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc khi tiếp cận các vấn đề này.