nmld dung quat

Lọc dầu Dung Quất vẫn cung cấp xăng, dầu khi bảo dưỡng tổng thể
(BKTO) - Theo thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất vẫn xuất bán sản phẩm xăng dầu nhằm đảm bảo một phần nguồn cung cho thị trường trong nước ngay cả khi dừng hoạt động để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 5 theo kế hoạch.
  • Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đặt mục tiêu phát triển trở thành "cánh chim đầu đàn" trong lĩnh vực lọc hóa dầu, thúc đẩy việc hình thành Trung tâm lọc hóa dầu tại miền Trung Việt Nam; hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững, phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng…
  • (BKTO) - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và các nhà thầu vừa tổ chức Lễ khởi động bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 đối với Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất.
  • (BKTO) - Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.