PASAI: Xác định thách thức trong hoạt động của các SAI thành viên

(BKTO) - Vừa qua, Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Thái Bình Dương (PASAI) đã chỉ ra một số thách thức mà các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) gặp phải trong quá trình hoạt động để đảm bảo chất lượng của dịch vụ kiểm toán.

Theo PASAI, các SAI ở một số quốc đảo nhỏ đang phát triển đã và đang phải đối mặt với những thách thức đặc biệt về khả năng tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI).

workshop.png
PASAI nỗ lực giúp các SAI thành viên giải quyết khó khăn trong hoạt động. Ảnh: ST

Một yếu tố quan trọng là các SAI hiện đang rất thiếu nhân sự giám sát có trình độ và kinh nghiệm để đảm bảo một hệ thống kiểm soát chất lượng tốt cho các hoạt động kiểm toán. Điều này càng trở nên trầm trọng hơn bởi quy mô SAI nhỏ khiến việc thiết lập chức năng đảm bảo chất lượng chuyên trách chưa được chú trọng và thực hiện hiệu quả.

Không những thế, nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cao trong kiểm toán hoạt động thậm chí còn thiếu hơn. Tình trạng cạn kiệt nhân sự có kinh nghiệm kiểm toán tài chính và khó khăn trong công tác đào tạo đã khiến việc đảm nhận vai trò giám sát trở nên khó khăn, việc hoàn thành các cuộc kiểm toán đúng hạn không được đảm bảo, tăng gánh nặng cho công tác đào tạo nhân viên mới trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng...

Một số yếu tố khác như lạm phát cao ở các quốc đảo nhỏ đang phát triển đã dẫn đến việc nhân sự có kinh nghiệm của các SAI đã chuyển sang làm việc tại các nước phát triển hơn để có mức lương và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Hiện nay, chỉ có hai SAI lớn nhất trong số 20 SAI thành viên PASAI có thể thiết lập chức năng đảm bảo chất lượng. Vì vậy, chất lượng kiểm toán là vấn đề lớn mà các nước cần phải giải quyết. Các đánh giá thiết lập chức năng đảm bảo chất lượng độc lập của PASAI cho 7 SAI cho thấy, chỉ có 2 SAI tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế của INTOSAI.

PASAI cho rằng, một biện pháp can thiệp nhằm giải quyết thách thức đảm bảo chất lượng kiểm toán là các SAI cần hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI). IDI sẽ hỗ trợ SAI thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng kiểm toán. Những hệ thống như vậy sẽ nhất quán với yêu cầu của Chuẩn mực Quản lý chất lượng ISSAI 140 sửa đổi dành cho SAI, yêu cầu SAI hướng tới cách tiếp cận toàn diện và có hệ thống dựa trên rủi ro để quản lý chất lượng.

Hệ thống quản lý chất lượng kiểm toán sẽ cung cấp hỗ trợ cho các SAI theo từng khu vực để thay đổi các khái niệm cũ về kiểm soát, đảm bảo chất lượng sang quản lý chất lượng mang tính hệ thống, năng động, có thể mở rộng và luôn dựa trên rủi ro./. 

(Theo PASAI)

Cùng chuyên mục
PASAI: Xác định thách thức trong hoạt động của các SAI thành viên