Phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(BKTO) - Mới đây, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Kạn giám sát việc xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2024 tại hai huyện Pác Nặm, Ba Bể.

dong-chi-dong-thi-van-thoa-truong-ban-van-hoa-xa-hoi-lam-truong-doan-giam-sat-lam-viec-tai-huyen-ba-be..jpg
Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bắc Kạn làm việc tại huyện Ba Bể. Ảnh: Nguồn baobackan.com.vn

Theo báo cáo tại buổi giám sát, việc xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn các huyện Ba Bể và Pác Nặm được triển khai ngay từ đầu năm. Người dân được tham gia ý kiến, nên các chương trình dự án đang triển khai đều phù hợp với nhu cầu của bà con và điều kiện thực tế tại địa phương.

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, năm 2024 huyện Pác Nặm được giao và phân bổ trên 83 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư hơn 54 tỷ đồng, còn lại là vốn sự nghiệp; huyện Ba Bể được giao và phân bổ trên 10,8 tỷ đồng vốn sự nghiệp.

Đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế, đề nghị hai huyện Ba Bể và Pác Nặm khắc phục trong thời gian tới như việc triển khai các nội dung dự án còn chậm (đến nay chưa có dự án nào được thẩm định). Việc lồng ghép thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với công tác giảm nghèo chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trao đổi tại buổi giám sát, đại biểu huyện Ba Bể đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh và các sở, ngành chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn trong triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024.

Huyện Pác Nặm kiến nghị HĐND tỉnh xem xét cân đối vốn đối ứng cho các hộ gia đình làm nhà ở theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025./.

Cùng chuyên mục
Phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững