Phấn đấu tổng doanh thu tháng 5 phần PVEP là 3.520 tỷ đồng

(BKTO) - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết, PVEP đặt mục tiêu tổng sản lượng khai thác tháng 5/2023 là 0,32 triệu tấn quy dầu, tổng doanh thu phần PVEP là 3.520 tỷ đồng.

5.jpg
Người lao động PVEP trên giàn khoan dầu khí. Ảnh: PVN

Về kết quả tháng 4 và 04 tháng đầu năm, PVEP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, cả về sản lượng khai thác dầu khí, quy dầu và các chỉ tiêu tài chính.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác trong tháng 4 của PVEP là 0,31 triệu tấn quy dầu (toàn Đề án là 0,62 triệu tấn quy dầu), đạt 122% kế hoạch tháng. Khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn (toàn Đề án là 0,41 triệu tấn), vượt 22% kế hoạch. Sản lượng khí xuất đạt 103 triệu m3 (toàn Đề án là 209 triệu m3), vượt 23% kế hoạch.

Sản lượng khai thác dầu và khí đạt cao hơn kế hoạch chủ yếu là nhờ đa số các mỏ trong nước khai thác ổn định và mỏ Sư Tử Trắng Lô 15-1 không thực hiện giảm sản lượng khai thác để bảo trì từ 01-11/4/2023 do đã thực hiện trong tháng 3/2023.

Bên cạnh đó, PVEP và các đơn vị, dự án đã thực hiện thành công chiến dịch bắn vỉa sớm cho Lô 16-1, Lô 15-2/01; hoàn thành bắn vỉa BOC-9, BRB-8L đưa vào khai thác từ 12/4/2023 giúp gia tăng sản lượng.

Đồng thời, Tổng công ty đã triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu khai thác cho các giếng giúp đạt lưu lượng cao hơn đối với giếng HSD-6PR, CNV-2PST. Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ khí từ 2 Lô trọng điểm PM3 CAA & Lô 15-1 tăng cao đã giúp PVEP thu được nhiều condensate.

Nhờ vào các chỉ tiêu sản lượng khai thác ở mức cao, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong tháng 4 và 04 tháng đầu năm.

Tổng doanh thu tháng 4/2023 phần PVEP là 3.391 tỷ đồng (toàn Dự án là 6.812 tỷ đồng), đạt 151% kế hoạch tháng. Lũy kế 04 tháng, tổng doanh thu phần PVEP là 12.417 tỷ đồng (toàn Dự án là 25.188 tỷ đồng), đạt 129% kế hoạch.

Lãnh đạo PVEP cho biết, nộp ngân sách nhà nước tháng 4 là 1.383 tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 1.066 tỷ đồng (toàn Dự án là 2.684 tỷ đồng), đạt 174% kế hoạch.

Lãi nước chủ nhà trong tháng 4 là 317 tỷ đồng, cộng dồn 04 tháng là 5.904 tỷ đồng.

Tháng 5, PVEP đặt mục tiêu duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định ở mức bằng hoặc trên 98%; quyết liệt triển khai các giải pháp quản trị, kỹ thuật để đạt mục tiêu tổng sản lượng khai thác là 0,32 triệu tấn quy dầu (toàn Đề án là 0,64 triệu tấn quy dầu).

Dự kiến, tổng doanh thu tháng 5 phần PVEP là 3.520 tỷ đồng (toàn Dự án là 7.402 tỷ đồng), tổng số nộp ngân sách nhà nước là 1.721 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục
Phấn đấu tổng doanh thu tháng 5 phần PVEP là 3.520 tỷ đồng