PVI tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần PVI vừa diễn ra tại Hà Nội, ban lãnh đạo PVI tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và giữ vững các dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí...

pvi-2.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: PVN

Tham dự Đại hội có đại diện các cổ đông lớn của PVI như HDI Global SE, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty TNHH Funderburk Lighthouse, Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) cùng các cổ đông, người được ủy quyền với tỷ lệ tham dự 93,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2022, PVI đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và kế hoạch được giao với tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.364 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 123,28% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của PVI đạt 1.105 tỷ đồng, vượt kế hoạch 21,29%. Đáng chú ý, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 30% - cao hơn so với cam kết.

Như vậy, đây là năm thứ ba liên tiếp, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của PVI đạt trên 1.000 tỷ đồng và cũng là năm thứ ba, tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức cao nhất kể từ khi thành lập, năm thứ tám liên tiếp chi trả cổ tức ở mức cao hơn 20%.

Với các chỉ số kinh doanh ấn tượng, thương hiệu PVI ngày càng được đánh giá cao và gắn liền với công tác quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả.

PVI tự hào là một trong các Doanh nghiệp được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh giải thưởng “Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021” với giá trị thương hiệu được định giá khoảng 28,5 triệu USD. Đây là lần thứ sáu PVI được bình chọn bởi tổ chức uy tín này.

Đặc biệt, trong danh sách 25 thương hiệu dẫn đầu ngành tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm của Việt Nam, PVI vinh dự là 1 trong 3 doanh nghiệp xuất sắc của nhóm ngành bảo hiểm.

Năm 2022 cũng là năm PVI triển khai các công việc để thực hiện tái cấu trúc bộ nhận diện thương hiệu mới, tiếp tục phát huy lợi thế từ Cổ đông chiến lược HDI và PVN trong hoạt động quản trị và kinh doanh bảo hiểm.

Cuối năm 2022, A.M.Best đã nâng xếp hạng tín dụng của HDI V.a.G., Talanx AG xếp hạng Sức mạnh tài chính từ “A” (tốt) lên “A+” (xuất sắc) và Xếp hạng Phát hành tín dụng dài hạn từ “A+” (tốt) lên “AA-” (xuất sắc). Đây cũng là một lợi thế để PVI tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu, chuẩn bị cho hành trình vươn ra thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Năm 2023, PVI sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao thông qua việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm, đầu tư quản lý quỹ.

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu là cân đối giữa hai mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu về quản trị rủi ro và bảo toàn vốn.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của PVI là giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ; phấn đấu giữ vững các dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí và đẩy mạnh khai thác các dịch vụ ngoài ngành để đảm bảo phát triển bền vững.

Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chi phí và bồi thường, nâng cao hiệu quả của hệ thống bán lẻ; tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý rủi ro tỷ giá; tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm trong nước và quốc tế; đầu tư, quản lý quỹ cẩn trọng đảm bảo hiệu quả, rà soát cân đối dòng tiền đảm bảo nghĩa vụ chi trả cổ tức và an toàn nguồn vốn cho toàn hệ thống.

PVI sẽ tiếp tục tái cấu trúc Công ty mẹ và các công ty con theo hướng tinh gọn, minh bạch, kinh doanh hiệu quả.

Cùng chuyên mục
PVI tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ