Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt hơn 233 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2023

(BKTO) - Thông tin trên vừa được cung cấp tới các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2).

1.jpg
Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2. Ảnh: PV Power

Cụ thể, trong quý I/2023, sản lượng điện của NT2 đạt 1.075 triệu kWh; tổng doanh thu đạt 2.205,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 233,82 tỷ đồng.

Báo cáo của lãnh đạo NT2 cũng nêu rõ, năm 2022, NT2 đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kế hoạch, vận hành thị trường điện, thương mại, tài chính, an toàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

Kết quả, năm 2022, NT2 đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, vượt kế hoạch 191,37%, đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Trên cơ sở đó, NT2 đã trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức bằng tiền năm 2022 là 25%, tăng thêm 10% so với kế hoạch được giao.

Đây là điểm sáng của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Năm 2023, Ban lãnh đạo NT2 nhận định vẫn còn nhiều khó khăn khi nền kinh tế chưa ổn định, giá khí đầu vào tăng, cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo lớn ảnh hưởng bất lợi đến những nhà máy truyền thống như Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Hơn nữa, trong năm 2023, NT2 sẽ dừng hoạt động 44 ngày để thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu Nhà máy tại mốc 100k EOH.

Cùng với việc quan tâm, thực hiện đúng quy định về bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy nhằm đảm bảo các tổ máy luôn vận hành ổn định, độ khả dụng cao, NT2 sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất điện.

Đồng thời chú trọng nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến kỹ thuật, công nghệ áp dụng vào sản xuất; thực hiện tiết kiệm và tối ưu các khoản chi phí quản lý góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cùng chuyên mục
Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt hơn 233 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2023