Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(BKTO) - Người có uy tín luôn đồng hành với cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, phát huy vai trò của mình để vận động bà con thôn bản nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng bản làng văn hóa, văn minh.

bna-toan-canh-tap-huan-8742.jpg
UBND huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Ảnh: nghean.gov.vn

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, hiện toàn Tỉnh có 39 dân tộc anh em cùng sinh sống, với hơn 491.200 người dân tộc thiểu số (chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh) tập trung 5 dân tộc chính, gồm: Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu. Các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An cư trú tập trung tại 252 xã/12 huyện, thị xã, 1.339 thôn, bản trên diện tích hơn 13.700 km2 (chiếm 83% diện tích toàn Tỉnh).

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước để phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa...

Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực miền núi nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng từng bước thay đổi. Kết quả trên có vai trò rất quan trọng của các già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong phát huy vai trò gương mẫu của mình để tuyên truyền, động viên nhân dân đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

 6 tháng đầu năm 2023, công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào dân tộc và miền núi.  Từ các chính sách được hỗ trợ, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm bớt khó khăn, tạo thêm việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, có điều kiện để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đổi thay theo hướng phát triển toàn diện, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đặc biệt, trong hoạt động Mặt trận, người uy tín luôn đồng hành cùng cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, phát huy vai trò uy tín của mình để vận động bà con thôn bản nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng bản làng văn hóa, văn minh.

Để động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò trong việc tham gia các hoạt động  tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm, thông qua đó, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được quán triệt, thông tin về hệ thống chính sách công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay; các chính sách hỗ trợ bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc thiểu số; pháp luật về bảo hiểm xã hội và các nội dung liên quan...

Bên cạnh đó, nâng cao kiến thức, vai trò, trách nhiệm của bản thân và gia đình người có uy tín trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích, vận động cộng đồng các dân tộc thực hiện tốt chính sách dân tộc, tạo lòng tin vững chắc của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chính quyền địa phương./.

Cùng chuyên mục
Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số