Dự án điện mặt trời được miễn, giảm nhiều khoản thuế

(BKTO)- Các dự án điện mặt trời (ĐMT) được đầu tư mới trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW.Đây là những nội dung mà Bộ Tài chính vừa hướng dẫn các ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế thu nhập cá nhân và các chính sách phí, lệ phí đối với các dự án ĐMT trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW (< 01MW). Việc này nhằm thực hiện Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án ĐMT tại Việt Nam.
                
   

Các dự án điện mặt trời (ĐMT) được đầu tư mới trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW (< 01MW) không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

   
Theo đó, các dự án ĐMT trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Các bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí.

Các dự án ĐMT được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án. Đồng thời, dự án ĐMT được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên vật liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án. Bên cạnh ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, các dự án ĐMT không phải chịu thuế TTĐB.

Cùng với đó, thu nhập của doanh nghiệp từ dự án ĐMT đầu tư mới được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất điện từ dự án ĐMT là cơ sở sản xuất năng lượng từ ánh sáng mặt trời và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo từ năng lượng mặt trời thì được thực hiện chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa.

Đối với dự án ĐMT đầu tư mới thuộc lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, hoặc thực hiện tại các địa bàn khác cũng được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Dự án ĐMT trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW (< 01MW) được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Cá nhân, hộ gia định lắp đặt ĐMT trên mái nhà khi đăng ký kinh doanh để bán phần điện dư vào hệ thống điện thì sẽ phải nộp lệ phí đăng ký kinh doanh.

THÙY ANH
Cùng chuyên mục
Dự án điện mặt trời được miễn, giảm nhiều khoản thuế