Phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 – 2030

(BKTO) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 – 2030.                
   

Phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Ảnh tư liệu

   

Theo đó, Kế hoạch hướng tới mục tiêu là kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn đuối nước trẻ em, nhằm bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Các mục tiêu cụ thể được đưa ra, gồm: 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em; phấn đấu 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030, 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030; 90% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030; giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030 so với năm 2020.

Để đạt được mục tiêu trên, các nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra, gồm: đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội; xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em.

Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước; kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai Chương trình.

Tổng cục Thể dục thể thao là đơn vị thường trực, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam xây dựng, phổ biến tài liệu, video clip hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên nòng cốt của các tỉnh, thành phố, ngành.../.

N.LỘC
Cùng chuyên mục
Phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 – 2030