Phong trào thi đua đặc biệt “Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước”

KHÁNH LINH | 11/09/2023 17:04:01

(BKT) Thực hiện Kế hoạch số 452/KH-KTNN ngày 28/4/2023 của Kiểm toán nhà nước (KTNN); căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của KTNN, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh KTNN xây dựng Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN" (11/7/1994 - 11/7/2024).

blue-professional-startup-essentials-list-infographic-800-3202-px-.png
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Phong trào thi đua đặc biệt “Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước”