PVN sẽ xây dựng danh mục mới hoặc điều chỉnh các lô dầu khí

(BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 2022. Trong đó có Điều 12 (Chương III) quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt danh mục các lô dầu khí.

dk1.jpg
Khai thác dầu khí trên vùng mỏ Bạch Hổ. Ảnh: PVN

Cụ thể, theo Nghị định 45/2023/NĐ-CP, căn cứ quy định tại Điều 7 Luật Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) xây dựng danh mục các lô dầu khí mới hoặc danh mục điều chỉnh các lô dầu khí, trình Bộ Công Thương 02 bộ hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ bản sao) để thẩm định.

Hồ sơ gồm có: Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục các lô dầu khí mới hoặc danh mục điều chỉnh các lô dầu khí; Thông tin về các lô dầu khí mới được hình thành hoặc về việc điều chỉnh các lô dầu khí, bao gồm tên, tọa độ, diện tích; Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Nghị định cũng quy định rõ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, địa phương phải có ý kiến bằng văn bản về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Bộ Công Thương.

Tiếp đó, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương hoàn thành thẩm định và hoàn chỉnh danh mục các lô dầu khí mới hoặc danh mục các lô dầu khí điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Hồ sơ của Bộ Công Thương bao gồm: Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định và đề nghị phê duyệt danh mục các lô dầu khí mới hoặc danh mục điều chỉnh các lô dầu khí; Hồ sơ danh mục các lô dầu khí mới hoặc danh mục điều chỉnh các lô dầu khí của PVN; Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành và bản góp ý của các Bộ, ngành./.

Cùng chuyên mục
PVN sẽ xây dựng danh mục mới hoặc điều chỉnh các lô dầu khí