Quảng Bình: Đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

(BKTO) - Năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đều tăng so với năm 2022. Trong đó, số người tham gia BHXH là 112.488 người, tăng 8.226 người so với cùng kỳ năm trước.

41ae8a135ec5f59bacd4.jpg
Một buổi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Đ. KHOA

Năm 2023, triển khai nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, ngành BHXH tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần tích cực vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kết quả, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đều tăng trưởng so với năm 2022 và hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể: Số người tham gia BHXH là 112.488 người, tăng 8.226 người so với cùng kỳ năm trước; đạt 26,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 73.807 người, tăng 2.389 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; có 38.681 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 5.837 người so với cùng kỳ năm trước, vượt 5,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và đạt 9,2% so với lực lượng trong độ tuổi lao động khu vực phi chính thức (vượt gấp 3,7 lần so với mục tiêu của Nghị quyết số 28/NQ-TW đề ra đến năm 2025).

Số người tham gia BHTN là 66.037 người, tăng 2.469 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 101% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT là 842.104 người, tăng 26.460 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 101% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 93%, vượt 0,5% dân số so với kế hoạch được Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh giao năm 2023.

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT luôn được BHXH tỉnh đảm bảo đầy đủ, phục vụ kịp thời đúng theo quy định tới từng người tham gia, thụ hưởng, đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống người lao động, cũng như phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như: tỷ lệ nợ BHXH còn khá cao; tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH lớn, kéo dài vẫn xảy ra; đặc biệt nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động nhưng vẫn nợ BHXH, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động; tình trạng chi khám, chữa bệnh BHYT vượt so với kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của BHXH tỉnh Quảng Bình mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đề nghị, BHXH tỉnh cần xây dựng những biện pháp cụ thể để giảm nợ đọng BHXH kéo dài tại doanh nghiệp; có giải pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả chi khám, chữa bệnh BHYT, không để xảy ra việc chi vượt Quỹ Khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Đồng thời, tăng cường triển khai hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHTN, BHYT; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để cắt giảm, đơn giản hóa những thủ tục hành chính, tạo thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành chức năng, UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động; sử dụng nhiều biện pháp, hình thức nhằm đôn đốc, thu hồi nợ, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt nếu đơn vị nợ đọng kéo dài…

Cùng chuyên mục
Quảng Bình: Đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội