Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2 tháng cuối năm 2022

(BKTO) - Khó khăn trong giải phóng mặt bằng, việc tổ chức thực hiện ở các chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, thiếu quyết liệt, sâu sát… là những nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Nam chưa đạt yêu cầu đặt ra. Ủy ban nhân dân tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong 2 tháng cuối năm 2022.

4.-dau-tu-cong-quang-nam(1).jpg
Quảng Nam đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm 2022. Ảnh: chinhphu.vn

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, tổng vốn đầu tư công 2022 trên toàn tỉnh do địa phương quản lý và không bao gồm vốn ứng trước năm kế hoạch là hơn 8.347 tỷ đồng; trong đó, vốn kế hoạch năm 2022 gần 7.783 tỷ đồng, vốn kế hoạch năm 2021 kéo dài hơn 571 tỷ đồng...

Đến ngày 31/10/2022, tổng vốn đầu tư công năm 2022 do địa phương quản lý giải ngân hơn 3.867 tỷ đồng, đạt 46,3%.

Nguyên nhân kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chưa đạt yêu cầu đề ra, theo Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam, là do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm và giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt là giá thép, xăng dầu.

Bên cạnh đó, Quảng Nam thuộc vùng Nam Trung Bộ, mùa mưa thường xảy ra vào tháng 9 hằng năm (riêng đối với miền núi là vào tháng 6 hằng năm), do đó thi công gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Đồng thời, đặc điểm lịch sử quản lý đất đai của tỉnh Quảng Nam dẫn đến việc xác nhận nguồn gốc đất và giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Mặt khác, việc lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế và khả năng giải ngân; việc tổ chức thực hiện ở các chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, thiếu quyết liệt, sâu sát…

Nhằm đảm bảo kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không đảm bảo quy định để bổ sung cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng giải ngân ngay khi bổ sung.

Các Ban quản lý dự án, các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp cần quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, khẩn trương hoàn thành thủ tục, phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 đến danh mục dự án, đặc biệt là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư.

Các dự án mới đã hoàn thành thủ tục đầu tư và được phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 phải khẩn trương triển khai công tác đấu thầu để giải ngân kế hoạch vốn được giao…/.

Cùng chuyên mục
Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2 tháng cuối năm 2022