Nghệ An: Tăng cường công tác thu, giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội

(BKTO) - Tính đến hết tháng 9/2022, tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn tỉnh Nghệ An đạt gần 5.500 tỷ đồng, tương đương 70,17% kế hoạch thu do BHXH Việt Nam giao; tăng 298,6 tỷ đồng (5,44%) so với cùng kỳ năm 2021.

1.png
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tập huấn, tuyên truyền chủ trương, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế. Ảnh: nghean.gov.vn

Thanh tra chuyên ngành đột xuất với những đơn vị nợ đọng BHXH

Để đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch và quyền lợi cho người lao động, ngay từ những tháng đầu năm, BHXH Nghệ An đã sát sao chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc BHXH các huyện, thị xã thực hiện các giải pháp đôn đốc thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Ngoài ra, BHXH tỉnh đã thực hiện giao chỉ tiêu thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tỷ lệ nợ cho từng cán bộ chuyên quản, gắn việc xếp loại viên chức hàng quý với kết quả thực hiện tại đơn vị được phân công.

Hàng tháng, tổ chức làm việc với các đơn vị đang nợ đóng BHXH từ 3 tháng trở lên, nhằm lắng nghe chia sẻ của các đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm để có sự hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn cùng đơn vị. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị trong việc nộp BHXH đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Với những đơn vị đã cam kết đóng BHXH nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng cam kết (nợ từ 3 tháng trở lên), không hợp tác trong quá trình đôn đốc nợ, BHXH tỉnh ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành đột xuất.

Tính đến ngày 30/9/2022, thông qua thanh tra chuyên ngành đột xuất tại 143 đơn vị, số tiền thu được sau thanh tra là 10,5 tỷ đồng, chiếm 29,22% số nợ tại thời điểm ban hành quyết định thanh tra.

Xử nghiêm các đơn vị trốn, chậm đóng BHXH

Mặc dù đã cố gắng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác thu, giảm nợ BHXH, nhưng tỷ lệ nợ Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao, chiếm tỷ lệ 5,63% so với số phải thu BHXH Việt Nam giao. Trong đó, khối doanh nghiệp có tỷ lệ nợ lớn nhất, chiếm 85,33% với số tiền nợ hơn 376 tỷ đồng.

Tại các buổi làm việc, nhiều doanh nghiệp cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp bước đầu khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh nên chưa có khả năng thanh toán các khoản nợ. Ngoài ra, với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ sử dụng lao động bỏ trốn, việc thu hồi nợ rất khó khăn. 

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ đóng BHXH, BHXH tỉnh Nghệ An đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp phù hợp và có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Theo đó, các ngành Công an, Tòa án, Thi hành án… xử lý nghiêm các đơn vị cố tình trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế, chiếm dụng tiền đóng của người lao động. Đồng thời, phối hợp với BHXH tỉnh tuyên truyền pháp luật về BHXH, các chế tài, hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính, tội phạm trong lĩnh vực BHXH để nâng cao nhận thức cho chủ sử dụng lao động và người lao động.

Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin về số dư khả dụng của các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính cho cơ quan BHXH tỉnh để việc cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính đạt hiệu quả.

Việc tăng cường các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động là rất cần thiết. Cùng với đó, cần tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của người sử dụng lao động.

Bản thân mỗi người lao động cũng cần phát huy vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH của người sử dụng lao động, góp phần hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH tỉnh của đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục
Nghệ An: Tăng cường công tác thu, giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội