Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ thuế

(BKTO) - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa ký ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh.

thue-quang-nam.jpg
Cán bộ Cục Thuế tỉnh Quảng Nam hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục. Ảnh: ST

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, trong đó: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Thuế làm Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, các khoản nợ đọng khác phải nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, có trách nhiệm xây dựng các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, các khoản nợ đọng khác phải nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm Cục Thuế chủ trì, phối hợp tổng kết, đánh giá tình hình thu ngân sách, thu nợ đọng trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hành động về tăng thu, chống thất thu ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực quản lý.

Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế tại địa phương để triển khai thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn./.

Cùng chuyên mục
Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ thuế