Quảng Ninh phấn đấu thu hút hơn 1,5 tỷ USD vốn FDI

(BKTO) - 7 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp đón và làm việc với hơn 80 lượt đoàn, trong đó 60 lượt đoàn đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, gấp 2 lần cùng kỳ; tổ chức 2 hội nghị, tham dự trên 10 hội nghị xúc tiến đầu tư, gặp mặt doanh nghiệp có quy mô lớn với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế.

bai-tu-long.jpg
Quảng Ninh phấn đấu năm 2023 thu hút ít nhất 51.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách, vượt 18,6% kế hoạch năm. Ảnh ST

Đến ngày 21/8, tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Quảng Ninh đạt 754,63 triệu USD, bằng 35,1% cùng kỳ, đạt 62,9% kế hoạch năm 2023.

Tổng vốn thu hút trong nước ngoài ngân sách đạt 45.304 tỷ đồng, vượt 5,4% kế hoạch năm 2023. Quảng Ninh là địa phương đứng thứ 9 cả nước và thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng về tổng vốn thu hút FDI trong 7 tháng đầu năm.

5 tháng cuối năm, Quảng Ninh phấn đấu thu hút thêm ít nhất 745,37 triệu USD với 10 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và gần 5,7 nghìn tỷ đồng với 15 dự án vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách.

Qua đó, toàn tỉnh phấn đấu cả năm 2023 đạt ít nhất 1,5 tỷ USD vốn FDI vượt 25% kế hoạch năm và đạt ít nhất 51.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách, vượt 18,6% kế hoạch năm.

Riêng đối với Vương quốc Anh, địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 11 dự án vốn đầu tư từ Vương quốc này với tổng vốn đầu tư trên 183 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất điện, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ…

Tập đoàn BP của Vương quốc Anh đang nghiên cứu tìm hiểu đầu tư Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Quảng Ninh./.

Cùng chuyên mục
Quảng Ninh phấn đấu thu hút hơn 1,5 tỷ USD vốn FDI