RÀ SOÁT

Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
(BKTO) - Sáng 21/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị của Chính phủ lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo Nghị quyết 101/2023/QH15 của Quốc hội.