RÀ SOÁT

Rà soát để không ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau
(BKTO) - Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát, quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, những người khó khăn… nhất là khi Tết đến, Xuân về, đảm an ninh, an toàn, an dân để người dân có một cái Tết trọn vẹn, sum vầy, không ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.
  • (BKTO) - Khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ được chuyển đổi thành Khu phố tài chính quốc tế An Đồn, hình thành đô thị hiện đại, trở thành trung tâm kinh tế mới của Thành phố.
  • (BKTO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục thực hiện rà soát đối với những hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN còn hiệu lực được ban hành trước ngày 01/7/2016 (trước khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực thi hành).
  • (BKTO) - Thực hiện kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Kiên Giang, Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa đưa ra đánh giá, Quỹ đã thực hiện tốt chức năng quản lý thu, chi tiền trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác, góp phần phát huy hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, KTNN cũng phát hiện nhiều bất cập cần xử lý, chấn chỉnh.