SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Nhà giáo
(BKTO) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thực hiện giám sát Chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) giai đoạn 2018 – 2023, Sở GDĐT thành phố kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Nhà giáo nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc và toàn diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo.