Sơn La thực hiện tốt kiến nghị kiểm toán về giảm lỗ trong kinh doanh

(BKTO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2021 về niên độ 2020 của tỉnh đạt 100% số kiến nghị giảm lỗ từ kết quả sản xuất kinh doanh; giảm thu ngân sách nhà nước về thuế…

son-la.jpg
Một điểm thu nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Sơn La. Ảnh: TS

Cụ thể, KTNN đã kiến nghị giảm lỗ từ kết quả sản xuất kinh doanh số tiền 38.477,7 triệu đồng, giảm thu ngân sách nhà nước về thuế số tiền 36,5 triệu đồng. Các số kiến nghị này đều đã được thực hiện đạt 100%.

Tuy nhiên, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị xử lý tài chính, tính đến ngày 29/6/2022, tỷ lệ thực hiện mới đạt 79,26% (số KTNN kiến nghị là 707.167,5 triệu đồng; số kiến nghị đã thực hiện là 560.499,6 triệu đồng; số kiến nghị chưa thực hiện 146.667,9 triệu đồng).

Trong đó, với tổng số kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước là 4.177,2 triệu đồng, số thực hiện là 2.119 triệu đồng, chỉ đạt tỷ lệ 50,72%.

Số kiến nghị chưa thực hiện tính đến cuối tháng 6/2022 là 2.058,2 triệu đồng, thuộc khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của 14 đơn vị thực hiện khai thác đất đá tại khu vực bản Pột, bản Cóng Nọi nhưng chưa nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguyên nhân do khi lập hồ sơ dự án, các chủ đầu tư không xây dựng dự toán đối với các khoản phải nộp ngân sách, bao gồm thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất, đá để san lấp công trình phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Do đó, để chấn chỉnh theo kiến nghị kiểm toán, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện cập nhật lập dự toán bổ sung kinh phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào dự toán cho các nhà thầu để có nguồn tài chính nộp vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, UBND tỉnh Sơn La giao cho Cục Thuế tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Bên cạnh đó, kiến nghị thu hồi và giảm chi ngân sách nhà nước tính đến cuối tháng 6/2022 chỉ đạt 56,53% (KTNN kiến nghị 303.440,4 triệu đồng; số kiến nghị đã thực hiện là 171.547,9 triệu đồng).

Trong số chưa thực hiện có các khoản thu hồi nộp ngân sách nhà nước do chi sai quy định của các dự án đầu tư (347,6 triệu đồng); giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau (123.352,5 triệu đồng).

Về các kiến nghị xử lý tài chính khác, thực hiện đến cuối tháng 6/2022 cũng đạt tỷ lệ rất cao với 96,47%. Cụ thể, số kiến nghị của KTNN là 361.035,5 triệu đồng; số kiến nghị đã thực hiện là 348.318,4 triệu đồng; số kiến nghị chưa thực hiện là 12.717 triệu đồng./.

Cùng chuyên mục
 • Chuyển biến trong quản lý, đôn đốc nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
  4 tháng trước Kết quả kiểm toán
  (BKTO) - Trước bất cập được Kiểm toán nhà nước (KTNN) phát hiện và kiến nghị tỉnh Hà Nam cần quản lý, theo dõi, đôn đốc việc chậm nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, địa phương này đã tích cực triển khai các biện pháp để đảm bảo thực hiện đúng quy định.
 • Thực hiện nghiêm túc kiến nghị kiểm toán về tăng thu thuế tiêu thụ đặc biệt
  5 tháng trước Kết quả kiểm toán
  (BKTO) - Qua kiểm toán tại tỉnh Hà Nam, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã kiến nghị cơ quan thuế xem xét và xử lý theo đúng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế từ việc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt còn chưa đúng quy định đối với Công ty Honda Việt Nam.
 • Nhiều kiến nghị cải thiện môi trường làng nghề
  5 tháng trước Kết quả kiểm toán
  (BKTO) - Nhiều làng nghề chưa thành lập tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường (BVMT), nước thải từ các cơ sở sản xuất cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường còn tồn tại nhiều năm chưa được xử lý kịp thời… Đây là những hạn chế được chỉ ra qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN).
 • Lập lại kỷ cương trong quản lý tài sản công
  5 tháng trước Kết quả kiểm toán
  (BKTO) - Sử dụng nhà, đất công để kinh doanh nhưng chưa nộp tiền thuê đất; cho thuê tài sản nhưng chưa xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền… là những bất cập nổi cộm trong công tác quản lý tài sản công diễn ra từ nhiều năm nay, dù đã được các cơ quan chức năng thường xuyên chấn chỉnh. Thực trạng này cũng được Kiểm toán nhà nước (KTNN) chỉ ra, qua công tác kiểm toán thời gian qua.
 • Thủy điện tích năng Bác Ái: Kiến nghị xử lý tài chính gần 5 tỷ đồng và chấn chỉnh những thiếu sót
  5 tháng trước Kết quả kiểm toán
  (BKTO) - Song song với việc yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện 3 phải xử lý, thu hồi tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn và giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, Kiểm toán nhà nước (KTNN) còn kiến nghị đơn vị phải tăng thu ngân sách nhà nước hơn 910 triệu đồng; nộp thuế tài nguyên 417,6 triệu đồng, phí bảo vệ môi trường 91,2 triệu đồng; thu hồi cho chủ đầu tư 461,3 triệu đồng và giảm chi thanh toán cho chủ đầu tư gần 3.551,9 triệu đồng.
Sơn La thực hiện tốt kiến nghị kiểm toán về giảm lỗ trong kinh doanh