Sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ và giấy phép hoạt động của một số ngân hàng

(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành hàng loạt các quyết định sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ, giấy phép hoạt động đối với một số ngân hàng.                
   

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

   

Tại Quyết định số 701/QĐ-NHNN, Thống đốc NHNN đã gia hạn thời hạn các hoạt động ngoại hối khác của Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) quy định tại Điều 1 Quyết định số 759/QĐ-NHNN ngày 23/4/2020 đến ngày 23/4/2024.
                
   

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

   

Theo Quyết định số 700/QĐ-NHNN, Thống đốc NHNN quyết định bổ sung nội dung hoạt động vào điểm 2.4 khoản 2 Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động số 138/GP-NHNN ngày 23/5/2008 của NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) như sau:

“Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán.

Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán.”

Quyết định nêu rõ, Vietcombank có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định của Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng khi thực hiện các nghiệp vụ được bổ sung trên.
                
   

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

   

Trong Văn bản số 2377/NHNN-TTGSNH, NHNN chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.545,3 tỷ đồng theo 2 hình thức:

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là hơn 5.436 tỷ đồng từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên là 109,3 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị VIB thông qua.

NHNN yêu cầu VIB thực hiện việc tăng vốn điều lệ đúng quy định pháp luật và chỉ được tăng vốn theo Văn bản này khi tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VIB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động theo khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
                
   

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

   

Thống đốc NHNN cũng đã ban hành Quyết định số 717/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank).

Theo đó, NHNN quyết định sửa đổi điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0051/NH-GP ngày 25/3/1994 và khoản c Điều 1 Quyết định số 47/QĐ-NH5 ngày 25/3/1994 của NHNN về việc cấp giấy phép hoạt động cho SeaBank như sau: “4- Vốn điều lệ: 16,598 tỷ đồng”.

SeaBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên./.

THÀNH ĐỨC
Cùng chuyên mục
Sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ và giấy phép hoạt động của một số ngân hàng