Sưu tầm tư liệu xây dựng Kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Ngày 25/5, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp Ban biên tập xây dựng kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) 30 năm hình thành và phát triển (Ban biên tập) để xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch xây dựng Kỷ yếu cũng như xem xét tiến độ triển khai các công việc liên quan.

281a0149.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phương Vân

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể Nguyễn Mạnh Cường - Phó Trưởng ban thường trực cho biết, Kỷ yếu “Đảng bộ KTNN 30 năm hình thành và phát triển” bao gồm các nội dung: Các bài phát biểu, bài viết, hình ảnh của Lãnh đạo Đảng và Quốc hội; Nguyên Lãnh đạo Đảng và Quốc hội; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy; Nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ.

Xây dựng bài viết về những mốc son đáng nhớ trong lịch sử 30 năm phát triển Đảng bộ; cơ cấu tổ chức của Đảng bộ KTNN và danh hiệu thi đua của Đảng bộ trong 30 năm; xây dựng bài viết về nội dung kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nổi bật về công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong 30 năm qua và xây dựng bài viết về nội dung, hình ảnh về tổ chức bộ máy, hoạt động, thành tích của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

281a0160.jpg
Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể Nguyễn Mạnh Cường trình bày kế hoạch hoạt động của Ban Biên tập Kỷ yếu. Ảnh: Phương Vân

Việc thực hiện các nội dung trên bắt đầu từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2024 để đảm bảo tiến độ biên tập, phê duyệt, thiết kế, in ấn và phát hành cuốn Kỷ yếu vào cuối tháng 5/2024.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Ban biên tập đề xuất: Kế hoạch xây dựng Kỷ yếu cũng như đề cương thực hiện cần được nghiên cứu và xây dựng với mục tiêu làm nổi bật quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ KTNN qua các kỳ Đại hội, các chủ trương, tư tưởng xuyên suốt qua các thời kỳ. Đối với các nhân vật được lựa chọn xuất hiện trong Kỷ yếu, cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm sự trang trọng và có tính đại diện cho mỗi giai đoạn lịch sử.

Các thành viên cũng đã tham gia về định hướng thiết kế, trình bày cuốn Kỷ yếu cũng như việc sử dụng các hình ảnh, tư liệu đối với các nội dung được dự kiến đưa vào Kỷ yếu.

281a0173.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phương Vân

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban biên tập - đánh giá cao công tác chuẩn bị của bộ phận thường trực và các ý kiến phát biểu của các thành viên Ban biên tập. Đồng thời, đề nghị bộ phận thường trực Ban biên tập nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Kế hoạch xây dựng Kỷ yếu cũng như đề cương chi tiết cuốn Kỷ yếu để trình, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tại Phiên họp Ban Thường vụ thường kỳ tháng 6/2023.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, Đề cương cuốn Kỷ yếu cần được triển khai theo hướng làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ KTNN trên các mặt công tác: Xây dựng và phát triển Đảng; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của Đảng bộ KTNN trong 30 năm qua…

Trưởng Ban biên tập cũng đề nghị, thường trực Ban biên tập rà soát công việc, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ triển khai. Đặc biệt, ưu tiên tối đa cho việc sưu tầm tư liệu để xây dựng kho tư liệu cần thiết, phục vụ cho quá trình xây dựng Kỷ yếu Đảng bộ KTNN 30 năm hình thành và phát triển trong thời gian tới./.

Cùng chuyên mục
Sưu tầm tư liệu xây dựng Kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước