ASOSAI tổ chức Cuộc họp lần hai thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố Băng Cốc

(BKTO) - Ngày 18/5/2023, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam đã tham dự Cuộc họp lần thứ 2 trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố Băng Cốc của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) thông qua tại Đại hội ASOSAI 15 năm 2021.

Cuộc họp đã diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của KTNN Thái Lan - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024.

Tham dự Cuộc họp có đại diện các SAI thành viên ASOSAI. Về phía KTNN Việt Nam, Nhóm công tác về kiểm toán các lĩnh vực mới tham gia các hoạt động về Trụ cột 02: SAI và khuyến khích thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); Nhóm công tác về kiểm toán quản lý khủng hoảng của ASOSAI tham gia các hoạt động về Trụ cột 04: SAI và ứng phó với thiên tai, đại dịch cùng đại diện Vụ Hợp tác quốc tế tham dự Cuộc họp.

anh-18-5.jpg
Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh sưu tầm

Phát biểu khai mạc Cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán SAI Thái Lan Thanapol Komalakul-na-nakorn cho biết: “Hội thảo này nằm trong khuôn khổ chuỗi hội thảo hiện thực hóa các Trụ cột thuộc Tuyên bố Băng Cốc. Trên tinh thần của Tuyên bố Hà Nội, là sáng kiến của KTNN Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASOSAI giai đoạn trước, Tuyên bố Băng Cốc được ra đời, tập trung vào kiểm toán môi trường và SDGs”.

Đại hội lần thứ 15 ASOSAI đã thông qua Tuyên bố Băng Cốc 2021 về chủ đề “SAI và sự chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới”. Trong đó các chương chính của Tuyên bố Băng Cốc tuân theo khuôn khổ của kế hoạch chiến lược ASOSAI 2022-2027, thể hiện sáng kiến của ASOSAI tập trung vào các đặc điểm và nhu cầu phát triển của khu vực để tích cực tham gia vào cộng đồng kiểm toán khu vực công quốc tế, kịp thời nắm bắt xu hướng quốc tế và đối phó với thế giới luôn thay đổi.

Tuyên bố Băng Cốc gồm 04 trụ cột chính: Trụ cột 01: SAI và thúc đẩy quản trị tốt trong giai đoạn bình thường mới; Trụ cột 02: SAI và khuyến khích thực hiện SDGs; Trụ cột 03: SAI và tạo đòn bẩy bằng áp dụng công nghệ tiên tiến cho khu vực kiểm toán công; Trụ cột 04: SAI và ứng phó với thiên tai, đại dịch. Để thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố Băng Cốc, SAI Thái Lan đã tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến về Tuyên bố Băng Cốc, trong đó Cuộc họp lần thứ nhất chia sẻ về tương lai của quản trị tốt trong điều kiện bình thường mới.

Cuộc họp lần thứ 2 có chủ đề “Thúc đẩy nền kinh tế xanh và phòng chống thiên tai thông qua các cơ quan kiểm toán tối cao: Cách tiếp cận tầm nhìn xa”, tập trung vào Trụ cột số 02 và Trụ cột số 04 của Tuyên bố Băng Cốc.

Tại Cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi về Trụ cột 02 và 04 của Tuyên bố Băng Cốc, đồng thời trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề liên quan như cách tiếp cận tầm nhìn xa của SAI Thái Lan; việc báo cáo, trao đổi với Chính phủ của SAI Thái Lan để đề xuất các ý tưởng, nghiên cứu; các phương pháp nghiên cứu và phát triển các tài liệu nghiên cứu sáng tạo của Thái Lan; các cuộc kiểm toán hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán việc quản lý thiên tai, thảm họa, ứng phó với đại dịch; tác động của hoạt động kiểm toán đối với việc xây dựng một nền kinh tế xanh và chuẩn bị đối phó với thảm họa.

KTNN Việt Nam đề nghị SAI Thái Lan làm rõ hơn về định nghĩa “kinh tế xanh”, sự khác biệt giữa kinh tế xanh, phòng chống thiên tai và phát triển bền vững… Tuy nhiên, do nhiều SAI đưa ra các vấn đề bao quát, vĩ mô, SAI Thái Lan đề nghị được trả lời, làm rõ hơn bằng văn bản./.

Cùng chuyên mục
ASOSAI tổ chức Cuộc họp lần hai thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố Băng Cốc