Nghệ An cắt giảm được hơn 550 tỷ đồng trong lĩnh vực đầu tư

(BKT) Thông qua việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, chủ trương đầu tư, từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Nghệ An đã cắt giảm được 554 tỷ đồng.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông qua thực hiện các giải pháp tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư, đầu năm 2020 đến nay tỉnh Nghệ An đã cắt giảm được 554 tỷ đồng.

Đơn cử, trong việc thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán, tỉnh coi trọng việc nâng cao chất lượng trong thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, chủ trương đầu tư.

Đây được coi là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong thẩm định dự án đầu tư, giảm thiểu việc điều chỉnh, bổ sung dự án trong quá trình thẩm định...

Cũng nhờ vậy, nhiều đơn vị đã cắt giảm được số tiền lớn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thẩm định 42 dự án, sau thẩm định cắt giảm 3,95 tỷ đồng; Sở Giao thông Vận tải thẩm định 81 dự án, cắt giảm được 155,74 tỷ đồng; Sở Xây dựng thẩm định 175 dự án, cắt giảm 140,37 tỷ đồng; Ủy ban Nhân dân các huyện thẩm định 1.529 dự án, cắt giảm được 142,61 tỷ đồng.

Mặt khác, hoạt động đấu thầu cũng được ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, đúng quy định, gắn với đó đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng, nhờ vậy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua đấu thầu cắt giảm được 800 triệu đồng; Sở Giao thông Vận tải cắt giảm được 3,82 tỷ đồng; ủy ban nhân dân các huyện qua đấu thầu cắt giảm được 13,53 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cũng được các đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng.

Riêng thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân tỉnh, trong tổng số 170 dự án hoàn thành trình thẩm định, phê duyệt quyết toán thì đã giảm được 17,05 tỷ đồng sau thẩm định.

Hiện tỉnh Nghệ An đang tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, đồng thời thực hiện nghiêm lộ trình đấu thầu qua mạng; quyết liệt trong bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm hoàn thành đúng kế hoạch các công trình; rà soát, xử lý các dự án dở dang, chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh cũng đưa dần việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo đúng quy trình, quy định, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót; trong đó, tỉnh quy định các dự án chỉ được thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư khi đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; các dự án được lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư là các dự án có mục tiêu đầu tư thực sự cần thiết, mang lại hiệu quả kinh tế và an sinh, xã hội cho người dân./.

Theovietnamplus.vn
Cùng chuyên mục
Nghệ An cắt giảm được hơn 550 tỷ đồng trong lĩnh vực đầu tư