TÁI TẠO

Phát triển điện mặt trời mái nhà trên tinh thần phân cấp tối đa cho địa phương
(BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra yêu cầu, điều kiện kỹ thuật, tiêu chí những nguồn điện mặt trời mái nhà cần kiểm soát chặt chẽ hơn, chính sách tài chính liên quan đến điện mặt trời mái nhà… trên tinh thần phân cấp tối đa cho địa phương.