Tăng cường rà soát, đôn đốc, giải quyết triệt để kiến nghị kiểm toán tồn đọng

(BKTO) - Chiều 7/6, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo của Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực V về kết quả rà soát tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện.

dsc_0373.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ chủ trì cuộc họp. Ảnh: N.Lộc

Việc rà soát kết quả thực hiện kiến nghị (từ niên độ ngân sách năm 2021 trở về trước) nhằm chuẩn bị báo cáo phục vụ Phiên giải trình của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về việc thực hiện kết luận, kiến nghị KTNN.

Theo Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Tín, những năm gần đây, ngay từ đầu năm, KTNN khu vực V đã chủ động giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn của đơn vị định kỳ liên hệ, phối hợp với đơn vị được kiểm toán để đôn đốc việc thực hiện kiến nghị kiểm toán; giao một Phó Kiểm toán trưởng phụ trách về công tác kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Trong năm 2022, KTNN khu vực V đã chủ động rà soát, tổng hợp các kiến nghị kiểm toán năm 2019 trở về trước còn tồn đọng và kéo dài nhiều năm; nắm bắt nguyên nhân chưa thực hiện; trên cơ sở đó, lãnh đạo KTNN khu vực V đã tổ chức làm việc với lãnh đạo UBND các tỉnh nhằm có hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ thực hiện kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán.

Liên quan đến việc rà soát, phân loại các kiến nghị còn tồn đọng, thực hiện theo Công văn số 1084/UBTCNS15 ngày 31/3/2023 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Kiểm toán trưởng Nguyễn Đức Tín cho biết, KTNN khu vực V đã hoàn thành báo cáo và gửi Vụ Tổng hợp để trao đổi thống nhất nội dung, cách thức thể hiện báo cáo. 

Về công tác trả lời khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, KTNN khu vực V đã xử lý và gửi văn bản báo cáo cho Lãnh đạo KTNN đối với kiến nghị liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường phía bờ Nam Sông Đốc nối vào Quốc lộ 1A và Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau.

dsc_0384.jpg
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Tín báo cáo về kết quả tình hình thực hiện kiến nghị đối với các cuộc kiểm toán đơn vị thực hiện. Ảnh: N.Lộc

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham mưu đã cho ý kiến về báo cáo kết quả tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN khu vực V; đồng thời đề nghị đơn vị trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan; đề xuất hướng xử lý đối với các kiến nghị tồn đọng kéo dài. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ yêu cầu KTNN khu vực V xem xét tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo, đồng thời lưu ý đơn vị rà soát lại các số liệu cũng như các kiến nghị tồn đọng kéo dài, tránh bỏ sót kiến nghị; xác định rõ nguyên nhân khiến kiến nghị chưa được thực hiện.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu KTNN khu vực V tiếp tục đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị; đề xuất cụ thể với Lãnh đạo KTNN về giải pháp đối với các kiến nghị tồn đọng kéo dài, đảm bảo tính khả thi.

Chú ý rà soát trả lời kiến nghị của đơn vị kiểm toán kịp thời, báo cáo Lãnh đạo KTNN khi có phát sinh, vướng mắc, không để tồn đọng kiến nghị chưa được trả lời. 

Kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 5/2023 của KTNN về việc rà soát, phân loại các kiến nghị còn tồn đọng, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu: Trên cơ sở bám sát Công văn số 1084/UBTCNS15 ngày 31/3/2023 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội gửi các Bộ, ngành, địa phương, từng KTNN chuyên ngành, khu vực bám sát nội dung các vấn đề Ủy ban Tài chính - Ngân sách nêu, tích cực trao đổi trực tiếp với các đơn vị được kiểm toán để nắm bắt tiến độ triển khai, báo cáo kết quả tình hình triển khai; thống nhất với các đơn vị về tình hình thực hiện kiến nghị.

Cùng chuyên mục
Tăng cường rà soát, đôn đốc, giải quyết triệt để kiến nghị kiểm toán tồn đọng