TĂNG TRƯỞNG

Chuỗi liên kết tạo động lực tăng trưởng cho Petrovietnam
(BKTO) - Để bảo đảm tăng trưởng và phát triển bền vững, gia tăng giá trị thương hiệu, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục đẩy mạnh chuỗi liên kết giá trị giữa các đơn vị trong Tập đoàn; củng cố các chuỗi liên kết giá trị đã hoạt động có hiệu quả và gia tăng, thiết lập thêm các chuỗi liên kết mới.
  • (BKTO) - Tổng số vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 được duyệt là 15.866 tỷ đồng, gồm: 15.470 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 396 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Vốn đầu tư phát triển đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 là 15.223 tỷ đồng; đã bố trí hằng năm là 15.120 tỷ đồng và giải ngân là 12.365 tỷ đồng. Vốn sự nghiệp dự kiến bố trí là 357 tỷ đồng, số đã giao là 231 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương đã giải ngân là 1.658 tỷ đồng.
  • (BKTO) - Room dư thừa, nhiều văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh tín dụng ra nền kinh tế đã được ngành ngân hàng đưa ra ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng trong tháng 01/2024 chưa như kỳ vọng…
  • (BKTO) - Ủy ban châu Âu (EC) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Khu vực Đồng tiền Chung châu Âu (Eurozone) năm 2024, cảnh báo căng thẳng địa chính trị lan rộng làm gia tăng bất ổn với nền kinh tế khu vực.