Tập đoàn Dầu khí tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(BKTO) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là điểm sáng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với mức tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh và đầu tư 5.941 tỷ đồng trong năm 2022.

1(2).jpg
Người lao động dầu khí có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp tiết kiệm nhiều tỷ đồng. Ảnh: PVN

Kết quả này được ghi nhận trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Chính phủ.

Sáng 23/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Trong đó, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu rõ, hệ thống cơ chế, chính sách phục vụ quá trình sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước đã được ban hành đầy đủ và tiếp tục hoàn thiện.

Đã có 18/19 tập đoàn, tổng công ty đã xây dựng Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 và đang tiếp tục hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành. Năm 2022, các doanh nghiệp đã thoái vốn với giá trị sổ sách khoảng 883,7 tỷ đồng, thu về 4.290,6 tỷ đồng.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tích cực xử lý, cơ cấu lại dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả; đã và đang tiếp tục hoàn thiện để báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý, tái cơ cấu 7/12 dự án, doanh nghiệp yếu kém còn lại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước còn chậm; vẫn còn hạn chế trong công tác xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Báo cáo ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tập trung chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả.

Đáng chú ý là việc đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; xử lý, cơ cấu lại dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả như Nhà máy điện Long Phú 1, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Trung tâm nhiệt điện Ô Môn, Dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2.

Một số dự án, doanh nghiệp sản xuất phân bón đã có nhiều chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh. Một số doanh nghiệp có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh và đầu tư 5.941 tỷ đồng; Tập đoàn Viễn thông quân đội tiết kiệm 1.416 tỷ đồng./.

Cùng chuyên mục
Tập đoàn Dầu khí tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí