Tập huấn quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

(BKTO) - Ngày 20/11, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế và KTNN chuyên ngành V đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN và Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 20/11/2023 12:25
Thời sự