TÂY NGUYÊN

Thu hút đầu tư 558 dự án tại khu vực Tây Nguyên
(BKTO) - 558 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất chế biến, du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ, logistics, y tế... đang được mời gọi đầu tư vào TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên.