Đắk Nông: Tăng trưởng GRDP đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên

(BKTO) - 9 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế, xã hội Đắk Nông tiếp tục được duy trì ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 5,71%, đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên. Một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội tăng so với cùng kỳ 2022.

1-9997.jpg
Tăng trưởng GRDP của tỉnh đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên. Ảnh: UBDN tỉnh Đắk Nông

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp ước đạt 3.534,8 tỷ đồng, tăng 8,3%; khu vực công nghiệp, xây dựng ước đạt 3,489,6 tỷ đồng, tăng 5,73%; khu vực dịch vụ ước đạt 6.534,5 tỷ đồng, tăng 4,34%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 643,9 tỷ đồng, tăng 5,9%. GRDP giá hiện hành ước đạt 25.957,4 tỷ đồng. 

Bên cạnh một số kết quả đạt được nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, số lượng đơn hàng giảm sút, tình trạng lãi suất tăng gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn; công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty nông lâm nghiệp còn chậm... 

Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội dù đã được chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng đề ra.

Các dự án liên tục vướng mắc về mặt bằng, công tác đề bù giải tỏa; năng lực của các đơn vị tư vấn, tổ chức thi công của nhà thầu, công tác quản lý của các ban quản lý còn nhiều bất cập... Dù đã được các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ, xem xét giải quyết tuy nhiên vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng gây khó khăn cho việc hoàn thành nhiệm vụ đầu tư công năm 2023.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, mặc dù, tốc độ GRDP trong 9 tháng của tỉnh đạt cao so với mức trung bình cả nước, nhưng còn cách xa so với kế hoạch địa phương đề ra. Nhiều lĩnh vực như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp… 

Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo kế hoạch năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị cần tập trung nhận diện khó khăn, đề ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; giải phóng mặt bằng; các chương trình mục tiêu quốc gia... 

9 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh đạt 13.267 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện 2.167 tỷ đồng, đạt 59% dự toán địa phương. Kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu USD, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Cùng chuyên mục
Đắk Nông: Tăng trưởng GRDP đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên