THANH KHOẢN

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục dồi dào
(BKTO) - Dự báo, tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục dồi dào trong quý IV/2023 và cả năm 2023 so với năm 2022. Các tổ chức tín dụng (TCTD) kỳ vọng bình quân mặt bằng lãi suất huy động và cho vay toàn hệ thống tiếp tục giảm 0,26 - 0,35 điểm phần trăm (đpt) trong quý IV/2023…