Bộ Quốc phòng ưu tiên xây dựng hạ tầng, dữ liệu số phục vụ quản lý, điều hành

(BKT) Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Đề án “Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án).                
   

Thiếu tướng Hà Như Lợi - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - tham luận tại Hội thảo về chuyển đổi số trong công tác hậu cần quân đội. Ảnh: qdnd.vn.

   

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo Đề án - chủ trì Hội thảo.

Hội thảo nhằm thống nhất về nhận thức, quan điểm, cơ sở khoa học và thực tiễn, đánh giá những kết quả đạt được và các hạn chế của công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp, định hướng chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, thống nhất các nội dung bảo đảm tính khả thi khi triển khai Đề án nhằm thúc đẩy công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban soạn thảo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để bảo đảm Đề án đạt chất lượng cao nhất.

Quá trình xây dựng Đề án cần tiếp tục bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chuyển đổi số. Nội dung Đề án cần thể hiện được tầm nhìn và các mục tiêu của Bộ Quốc phòng trong chuyển đổi số một cách toàn diện với lộ trình cụ thể và có tính khả thi.

Cùng với đó, Đề án phải đề xuất các giải pháp để khắc phục các hạn chế trong toàn quân, đẩy mạnh chuyển đổi số, ưu tiên giải quyết các vấn đề về hạ tầng, xây dựng dữ liệu số phục vụ quản lý, điều hành và tạo ra các không gian mới để chuyển đổi số trong các hoạt động khi cơ động…/.

THÙY ANH
Cùng chuyên mục
Bộ Quốc phòng ưu tiên xây dựng hạ tầng, dữ liệu số phục vụ quản lý, điều hành