Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước

Sáng 23/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm Tin học thành Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN).
23/04/2024 15:31