Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đảng để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

(BKTO) - Công tác kiểm tra, giám sát đảng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các tổ chức đảng cần tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong đó có các dự án, gói thầu do Công ty AIC và “hệ sinh thái AIC” thực hiện tại một số đơn vị chưa kiểm tra xong.

_dsc3140.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Đây là ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng thuộc địa bàn Vụ Địa bàn IA quý I/2024 diễn ra tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), chiều 15/4.

Các đồng chí: Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Đào Thế Hoằng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

_dsc3158.jpg
Đồng chí Trần Văn Rón phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Tham dự Hội nghị có đại diện các tổ chức Đảng thuộc Vụ Đại bàn IA, gồm các Đảng bộ: Quân đội; Công an Trung ương; tỉnh Yên Bái; Lạng Sơn; Ninh Bình; Hải Dương.
Các Ban xây dựng Đảng ở Trung ương: Ban Nội chính Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương. Các Ban Cán sự Đảng: Tòa án Nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Bộ Ngoại giao; Bộ Tư pháp; Thanh tra Chính phủ. Các Đảng đoàn và một số Đảng ủy...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón đề nghị các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn IA tập trung trao đổi, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát của đảng,  từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này.

Đánh giá cao vai trò của công tác kiểm tra, giám sát đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, về phía KTNN, Đảng ủy KTNN và các tổ chức đảng trực thuộc luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát đảng là nhiệm vụ thường xuyên, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác đảng của KTNN.

“KTNN đã công khai vi phạm của các đơn vị được kiểm toán, đồng thời cung cấp nhiều báo cáo kiểm toán đến các cơ quan chức năng, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát” - đồng chí Ngô Văn Tuấn cho biết.

Đồng thời, KTNN cũng công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền đối với KTNN và các tổ chức, đơn vị trực thuộc để các tổ chức, đơn vị phải chấp hành, nghiêm túc thực hiện theo các kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 

_dsc3171.jpg
Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước. Ảnh: N.Lộc

KTNN luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra các cấp, các tổ chức đảng trong Vụ Địa bàn IA để thực hiện tốt hơn nữa công tác này.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn

Theo dự thảo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 kịp thời đảm bảo theo quy định.

Hầu hết các Đảng bộ chủ trì tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, ban hành chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024.

Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung vào một số lĩnh vực như: quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng, đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị…

“Việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong quý I/2024 cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” - dự thảo Báo cáo nêu rõ.

Bên cạnh đó, hầu hết cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện công khai kết quả các kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng; quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thuộc Vụ Địa bàn IA vẫn còn những hạn chế, bất cập, như: Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, nội dung kiểm tra, giám sát có nơi còn chung chung, chưa có trọng tâm, trọng điểm; công tác giám sát chuyên đề của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra một số địa phương còn hình thức, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế. Còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đề xuất, xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với dự thảo báo cáo được trình bày, đồng thời chia sẻ thêm về công tác tổ chức kiểm tra, giám sát tại tổ chức đảng, những vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai giám sát và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới…

_dsc3165.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón đánh giá cao sự vào cuộc thực hiện kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn IA thời gian qua. Theo đồng chí, công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 đã đi vào nề nếp: “Các tổ chức đảng đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nghiêm túc, kịp thời”.

Trên cơ sở đánh giá, nhận diện những tồn tại, hạn chế, đồng chí Trần Văn Rón yêu cầu trong quý II/2024, các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn IA cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, thực hiện nghiêm túc thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng với tinh thần trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng công tác báo cáo thường xuyên, kịp thời…

Qua triển khai kiểm tra, giám sát cần chỉ ra những bất cập trong quy định về công tác kiểm tra, giám sát để hoàn thiện, từ đó góp phần thực hiện tốt hơn công tác này. Các tổ chức đảng tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đảng…

Bên cạnh đó, các tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chỉ đạo khắc phục kịp thời các hạn chế được chỉ ra; các tổ chức đảng tăng cường phối hợp với cấp ủy, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Đặc biệt, đồng chí Trần Văn Rón đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị tập trung vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo. Trong đó, kiểm tra, xử lý dứt điểm theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với các dự án, gói thầu do Công ty AIC và “hệ sinh thái AIC” thực hiện tại một số đơn vị chưa kiểm tra xong... 

Cùng chuyên mục
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đảng để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực