Thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2023 ước giảm 7,8%

(BKTO) - Theo Tổng cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2023 ước giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách nhà nước ước tăng 13,7%, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn...

5.jpg
Thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2023 ước giảm 7,8%. Ảnh minh họa: TTXVN

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2023 ước đạt 1.016,1 nghìn tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 7/2023 ước đạt 114,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 840 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm và giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 7/2023 ước đạt 4,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 36 nghìn tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán năm và giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 7/2023 ước đạt 14,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng ước đạt 140 nghìn tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán năm và giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 158,4 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 957 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 7 tháng ước đạt 629,4 nghìn tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán năm và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 267,6 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8% và tăng 43,2%; chi trả nợ lãi 59,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% và tăng 0,8%.

Cùng chuyên mục
Thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2023 ước giảm 7,8%