NSNN

Thu ngân sách nhà nước đạt 86,3% dự toán năm
(BKTO) - Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 169,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2023 đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán năm và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước.