NSNN

Nhận diện đầy đủ hạn chế của nền kinh tế
(BKTO) - Tốc độ tăng trưởng GDP quý I/2024 dù cải thiện nhưng chưa đủ để tạo ra những bước đột phá; áp lực lạm phát có dấu hiệu tăng; ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, ngân hàng còn tiềm ẩn rủi ro... là những vấn đề cần quan tâm, đánh giá kỹ và theo dõi sát trong điều hành kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
  • (BKTO) - Theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. Tuy nhiên, điều này không kịp thời cung cấp thông tin cho các cấp quản lý ngân sách, làm giảm ý nghĩa của công tác quyết toán NSNN đối với công tác xây dựng dự toán. Do đó, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hằng năm. Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia đang hiến kế để rút ngắn thời gian quyết toán, mà vẫn nâng cao chất lượng báo cáo quyết toán NSNN trước khi Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) phê chuẩn.
  • (BKTO) - Năm 2024, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 19.605 tỷ đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán thu 20.100 tỷ đồng. Lũy kế đến hết quý I/2024, tổng số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 5.289 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán, tăng 1% so với cùng kỳ năm năm 2023.
  • (BKTO) - Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, Tổng cục Thuế sẽ triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024...