THỦY SẢN

Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
(BKTO) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.
  • (BKTO) - Với quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” cho thủy sản, Chính phủ đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung giải quyết nhiệm vụ quan trọng này để mở rộng cánh cửa xuất khẩu thủy sản. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để gỡ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản Việt Nam khi tháng 5/2024, Đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sang để kiểm tra lần cuối, trước khi đưa ra quyết định về vấn đề này.
  • (BKTO) - Không ít doanh nghiệp (DN) lâm, thủy sản muốn các ngân hàng tăng thời hạn khoản vay, có cơ chế xét duyệt vay vốn đơn giản, linh hoạt hơn. Trong khi đó, ngành ngân hàng cam kết sẵn sàng mở rộng tín dụng để hỗ trợ các DN này vượt khó.
  • (BKTO) - Việc nuôi biển tuy còn nhiều khó khăn thách thức nhưng về lâu dài sẽ đem lại nhiều lợi ích kép như đánh thức tiềm năng kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên biển, hướng tới phát triển bền vững.