Tiếp tục xử lý Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém

(BKTO) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú yêu cầu tiếp tục củng cố hoạt động hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND), khẩn trương hoàn thành việc xử lý QTDND yếu kém.

quy-tin-dung.jpg
Theo thông tin tại Hội nghị, đến thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của hệ thống QTDND đạt 183.826,8 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cuối năm 2022. Ảnh:sbv.gov.vn

Theo báo cáo tại Hội nghị chuyên đề về QTDND 2024 ngày 09/4, năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cũng như hệ thống ngân hàng, hoạt động QTDND đạt kết quả tích cực, không có quỹ nào rơi vào tình trạng kiểm soát như những năm trước. Nhiều quỹ được chấn chỉnh, từng bước phát triển, về cơ bản thực hiện tốt các quy định Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Hợp tác xã, các quy định của ngành ngân hàng.

Đến thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của hệ thống QTDND đạt 183.826,8 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cuối năm 2022. Tiền gửi khách hàng là 163.067,1 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cuối năm 2022. Tổng dư nợ cho vay là 133.449,1 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cuối năm 2022. Vốn chủ sở hữu 12.755,6 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2022; tỷ lệ nợ xấu: 0,69%...

quy.jpg
Trong thời gian tới, hệ thống QTDND sẽ tiếp tục được củng cố. Ảnh: ST

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, trong thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đối với kinh tế tập thể nói chung và QTDND nói riêng, hoạt động của hệ thống QTDND tiếp tục được củng cố, chấn chỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vi phạm của các QTDND trên địa bàn. Công tác giám sát QTDND được tăng cường. Công tác xử lý các QTDND yếu kém đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sự phối hợp trao đổi thông tin giữa NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố với các Sở, ban, ngành, BHTG (Bảo hiểm tiền gửi) và Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) được tăng cường. Số lượng QTDND được BHTG và NHHTX thực hiện kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của NHNN tăng lên qua từng năm và đạt hiệu quả.

Để đảm bảo hệ thống QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả,  Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục củng cố hoạt động hệ thống QTDND, khẩn trương hoàn thành việc xử lý QTDND yếu kém.

Hai là, nhằm tăng cường quản lý QTDND, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng tập trung nghiên cứu, xây dựng để ban hành các Thông tư hướng dẫn Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 đối với hệ thống TCTD là hợp tác xã. Sau đó, thực hiện công tác tập huấn, đào tạo triển khai thực hiện văn bản được ban hành.

BHTG phối hợp Vụ Pháp chế NHNN nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó BHTG tham gia mạnh mẽ hơn vào việc tái cơ cấu QTDND bằng nguồn lực của BHTG.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị chuyên đề về QTDND trên địa bàn để phối hợp nắm bắt, cung cấp thông tin trong việc thông báo chủ trương, chính sách, kết quả hoạt động và cảnh báo, chấn chỉnh các QTDND tiềm ẩn rủi ro, vi phạm.

Cùng với đó, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các QTDND; tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã xác định từ đầu năm, xử lý nghiêm sai phạm, bảo đảm khách quan, có lý, có tình.

NHHTX, BHTG cần xác định rõ nhiệm vụ, phát huy vai trò và thực hiện kiểm tra các QTDND ngày càng nhiều hơn, hiệu quả hơn.

NHHTX tăng cường hơn nữa vai trò liên kết hệ thống, điều hòa vốn, trung tâm thanh toán, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, kiểm tra, giám sát an toàn của hệ thống QTDND, tham gia hỗ trợ xử lý QTDND yếu kém…/.

Cùng chuyên mục
Tiếp tục xử lý Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém