Tọa đàm “Cơ sở lý luận về pháp luật KTNN trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kinh nghiệm quốc tế”

(BKTO) - Sáng 23/11, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Cơ sở lý luận về pháp luật KTNN trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kinh nghiệm quốc tế” do Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Đề tài
24/11/2021 19:09